The Westin Shenzhen Nanshan
9028-2 Shennan Road Nanshan District · Shenzhen · Guangdong 518053 · China · Phone: (86)(755) 26988888